Musisz być pełnoletni, by korzystać z tej strony

WYCHODZĘ    JESTEM PEŁNOLETNI
flaga brytyjska

aparatura do bimbruDestylatory.pl

Opis sprzętu, porady, przepisy

Destylacja prosta

Destylacja  prosta

    Do uzyskania destylatu z zacieru wykorzystuje się znacznie niższą temperaturę wrzenia alkoholu w stosunku do wody. W trakcie destylacji inne składniki lotne też oddzielają się w określonych temperaturach. Dzięki temu można pozbyć sie z destylatu szkodliwych, czy psujących smak substancji. Aby otrzymać wysokiej jakości destylat w aparacie prostym konieczny jest dwukrotny odpęd, oraz właściwe odseparowanie przedgonów i pogonów.

Pierwszy odpęd

    Przed rozpoczęciem destylacji warto rozcieńczyć gęstsze nastawy, aby uniknąć przypalenia i zmiany smaku destylatu. Piana może przenosić wyżej cząstki stałe, zaburzając przebieg destylacji i pogarszając destylat. Aby uniknąć wydostawania się piany z kotła, można zastosować środek przeciwpienny.
    Pierwszy odpęd ma na celu oddzielenie składników lotnych, od nielotnych, pozostających w kotle. Po wstępnym podgrzaniu, zanim nastapi skraplanie par należy istotnie zmniejszyć moc grzania. Na spokojnie odbierzemy wtedy pierwsze skropliny zawierające aldechyd octowy, octan etylu, a zwłaszcza alkohol metylowy, który jest trujący i należy go wylać. Również późniejszą część procesu należy prowadzić z umiarkowaną mocą. Staramy się oddzielić cały alkohol zawarty w nastawie. Kończymy, gdy w kotle zostanie nie więcej niż 3 % alkoholu. Otrzymana surówka jest jeszcze nieoczyszczona, ze znaczną zawartością wody,aldechydów, octanów,fuzli. Przeważnie ma moc około 30 procent.

Drugi odpęd

    Taką surowkę z trzech odpedów łączymy i destylujemy powtórnie. Grzejemy przy tym mniejszą mocą, aby móc rozdzielić nieporządane składniki o niższej temperaturze wrzenia